De vijf natuurgerichte principes 

 

De holistische visie bestaat uit 5 elementen of natuurgerichte principes. Dit zijn:

  1. energie
  2. prikkeloverdracht
  3. voeding
  4. drainage
  5. psyche

 

De oerknal zorgde voor het ontstaan van het heelal. Sterrenstelsels ontstonden uit de oersoep. De energie  die vrijkwam uit de sterren (zonnen) zorgde voor vorming van organisch leven uit dode materie. Simpele vormen van leven ontstonden en evolueerden door prikkeloverdracht, o.a. lichtenergie. Door beschikbaarheid van licht en de juiste voeding - water en mineralen in het juiste milieu - konden primitieve levensvormen zich ontwikkelen. In allerlei populaties van lagere en hogere planten en dierensoorten werden stoffen gewisseld en vond drainage of stroming van al die stoffen plaats om de zich ontwikkelende populaties in evenwicht te houden en zo nieuwe ecosystemen te vormen.  

 

Ook in ons lichaam - ons eigen ecosysteem - moeten we prikkels ontvangen. Iedere dag weer starten we onze motor nadat we een prikkel ontvangen hebben om wakker te worden. Vervolgens moeten we die motor laten draaien, hiervoor is brandstof of voeding nodig om hiervoor energie vrij te maken. De afvalstoffen die hierbij ontstaan moeten we goed af kunnen voeren via onze uitscheidingsorganen. Emoties kunnen daarbij van grote invloed zijn op het lichamelijk functioneren.

 

De primaire levenskenmerken - prikkelbaarheid, beweging, stofwisseling, groei en voortplanting -, die van invloed zijn op alle cellen van de moderne mens, zorgen ervoor dat alle processen van de mens in balans zijn en zijn voorwaarden voor "leven". We noemen dat homeostase of evenwicht. Daarvoor is een samenspel nodig tussen die de hierboven genoemde principes. De psyche echter kan de prikkeloverdracht in het lichaam blokkeren.  Hierdoor kan energie niet stromen en vitale stoffen bereiken hun doel niet. Afvalstoffen worden niet goed afgevoerd, gedraineerd worden en kunnen zich op gaan hopen op allerlei plaatsen in het lichaam. Gevolg: energie kan niet stromen en werpt blokkades op. De psyche is dus het 5e principe in de cirkel. Alle principes passen als een gesloten ketting in elkaar. De ene is het gevolg van de andere.

 

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.

 

In mijn praktijk ga ik uit van een holistische aanpak van jouw gezondheidsthema. Deze holistische aanpak bestaat uit het beoordelen van en herstellen met behulp van deze 5 natuurgeneeskundige principes, waarbij ik uitga van het zelfgenezend vermogen van het psychische en fysieke lichaam.